วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกันบำนาญ


ความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะเจอหลังเกษียณ?
ถ้าพูดถึงบำนาญคนส่วนใหญ่จะนึกถึงการลดหย่อนภาษีคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับประโยชน์ของบำนาญคนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นการซื้อประกันและไปมองเรื่องผลตอบแทนเป็นหลักคนส่วนใหญ่ไม่ชอบสินค้าการเงินที่ต้องออมระยะยาวเช่นRMFและบำนาญแม้แต่คนขายประกันก็ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์วิธีการขายที่ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นประกันชีวิตชนิดหนึ่ง

2  ความเสี่ยงหลังเกษียณที่จะต้องเจอ ที่เกี่ยวกับบำนาญ คือ

Longevity risk ความเสี่ยงที่อายุจะยืนยาวเกินกว่าที่คาดไว้

สินค้าการเงินรูปแบบบำนาญ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการที่มีชีวิตอยู่ยาวนานเกินไปกว่าเงินที่ท่านเตรียมไว้ใช้ในยามเกษียณ เรียกง่ายๆใช้เงินหมดก่อนตายนั่นเอง ซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากลัวที่สุด

Market risk ความเสี่ยงในการพึ่งพาผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนเพียงอย่างเดียว

บำนาญนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในวัยเกษียณ เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้หลังเกษียณที่แน่นนอน (guaranteed income) ในกรณีที่บางปีผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนผิดพลาดไป แต่ยังคงมีกระแสเงินสดเข้ามาสู่พอร์ตการลงทุนได้

ดังนั้น บำนาญ จึงเป็นการที่เน้นเรื่องการป้องการความเสี่ยงเป็นหลัก

มากกว่าเน้นเรื่องของผลตอบแทนสูงสุดหรือการสร้างความมั่งคั่งให้กับพอร์ตการลงทุน ซึ่งเราควรจะมองมันเป็นเสมือนเครื่องมือในการจัดการเรื่องความเสี่ยง แล้วค่อยไปมองเรื่องของผลตอบแทนในการซื้อบำนาญนั้นเป็นประเด็นรอง
และนี่คือเหตุผลหลักว่าทำไมจะต้องมีบำนาญในแผนเกษียณ
อย่าหวังพึ่งรายได้หลังเกษียณจากผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญ ใช้เงินหมดก่อนตายคือ ความเสี่ยงที่แท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น