วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกันเดินทาง


อยากชวนเธอออกไป
มองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดไกลตา
"โลกอันกว้างใหญ่เรามันแค่ใคร...?"
ทำลายข้อจำกัดที่สร้างขึ้นซะ การออกเดินทางก็เช่นกันแค่
เก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทาง "ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ร อ อ ยู่ "

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แผนประกันภัยการเดินทาง Travel Easy คุ้มครองคุณและครอบครัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อุ่นใจและปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เดินทางในต่างประเทศ

คุณสมบัติหลัก

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งการบาดเจ็บ, ทุพพลภาพ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน

1.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000,000 บาท

2.เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท พร้อมทุนประกันสูงถึง 1,500,000 ล้านบาท

3.เดินทางไปกลุ่มเชงเก้น เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 255 บาท

4.คืนเงิน 100% หากยื่นวีซ่าไม่ผ่าน

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

คุ้มครองการรักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5,000,000 บาท
  • คุ้มครองการรักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5,000,000 บาท
  • คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย สูงสุด 2,000,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองการส่งศพกลับประเทศ สูงสุด 2,000,000 บาท
  • สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง สูงสุด 500,000 บาท
  • เที่ยวบินล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 35,000 บาท
  • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว และ/หรืออุปกรณ์กอล์ฟ สูงสุด 60,000 บาท
  • กระเป๋าล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 35,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น