วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกันสุขภาพ
ความรู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพ

ข้อดี ของประกันสุขภาพแบบไม่ต้องพ่วงคือ 
  • เหมาะกับการซื้อเพื่อดูแลสุขภาพระยะสั้น- กลาง เนื่องจากไม่ต้องพ่วงกับสัญญาหลักที่ต้องส่งเบี้ยระยะยาว
  • เหมาะกับการซื้อเสริมประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วแต่วงเงินไม่เพียงพอกับค่ารักษาที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน
ข้อดี ของประกันสุขภาพแบบพ่วงประกันชีวิต
  • เหมาะกับการวางแผนระยะยาว มีความมั่นคงทางการเงินที่จะส่งเบี้ยสัญญาหลักระยะยาวได้ และซื้อประกันสุขภาพแบบพ่วงเสริม

ทำความเข้าใจประกันสุขภาพที่มักจะเข้าใจกันมาผิดๆ 
  1. สัญญาประกันสุขภาพเป็นสัญญาปีต่อปี ไม่ใช่สัญญาระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นแบบพ่วงหรือไม่พ่วงก็เป็นสัญญาปีต่อปีใชัหลักเดียวกัน
  2. หากได้ยินตัวแทน บอกว่าสัญญาประกันสุขภาพเป็นสัญญาระยะยาว โปรดระวังว่าตัวแทนให้ข้อมูลผิดและไม่เข้าใจสาระสำคัญ อย่าซื้อกับตัวแทนประเภทนี้
  3. ประกันสุขภาพ ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนทำสัญญาและยังรักษาไม่หาย เปรียบง่ายๆ เหมือนประกันรถชั้น 1 หากมีรอยก่อนมาก่อนวันทำประกันและยังไม่ซ่อม รอยนั้นก็จะมาเคลมเอาจากประกันไม่ได้ ต้องรีมาร์คไว้  รวมถึงไม่รีมาร์คไว้แต่ประกันมาทราบภายหลังหรือมีหลักฐานว่าเกิดมาก่อนเอาประกัน รอยนั้นก็ซ่อมกับประกันไม่ได้ = โรคนั้นก็เคลมไม่ได้
  4. เบี้ยประกันสุขภาพต่ออายุเท่ากันทุกปีเท่ากับเบี้ยแรกเข้า  อันนี้เป็นความคิดที่ผิด เพราะมีปัจจัยที่เบี้ยประกันสุขภาพควรจะปรับขึ้นทุกปี ในความคุ้มครองที่เท่าเดิม ปัจจัยหลักคือ อายุเพิ่มความเสี่ยงภัยเพิ่ม และเวลาผ่านไป ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลปรับทุกปี  ประกันที่เบี้ยเท่าเดิมนั้นมีแต่ การส่งเบี้ยประกันชีวิต เพราะอัตราการตายไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก หรืออาจพบในประกันโรคมะเร็ง หรือประกันอุบัติเหตุ
ทำประกันสุขภาพ มีบัตร care card ก็แล้ว เข้ารักษา รพ.ในเครือก็แล้ว แต่ยังต้องสำรองจ่าย ???

  • พบบ่อยว่าประกันบางแห่ง มักพบใน ประกันสุขภาพที่พ่วงกับประกันชีวิต ในบริษัทประกันชีวิตใหญ่ๆ มักจะตรวจเคลมละเอียด ว่าระหว่างอาการเจ็บป่วย กับเหตุผลที่ต้องเข้ารักษา สอดคล้องเหมาะสมหรือไม่ การตรวจละเอียดนี้พบในประกันเจ้าใหญ่ๆ ที่มีบุคลากรทำเคลมเอง จึงตรวจเยอะใช้เวลาเยอะ ระหว่างรอตรวจ ก็มักให้สำรองจ่ายไปก่อน แล้วถ้าตรวจแล้วไม่มีอะไรผิดปกติ ก็คืนในส่วนที่สำรองจ่ายไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น